Rada Nadzorcza

Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany na Université Paris-Dauphine), autor licznych publikacji ekonomicznych oraz książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości”.
Skrót kariery:
• w latach 1990 – 1993 pracował we Francji w różnych departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych (Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International), gdzie zajmował się reasekuracją i ekspansją min. na Europę Środkowo-Wschodnią, po powrocie do Polski zarządzał wieloma inwestycjami firm wchodzących na polski rynek
• Dyrektor finansowy sieci dystrybucji Castorama
• Dyrektor finansowy holenderskiej spółki Campina (prowadził tam projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce)
• Przewodniczący Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A.
Obecnie Prezes Zarządu OT Logistics S.A., odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółki oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics.
 

Piotr Ambrozowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych.
Skrót kariery:
• Wiceprezes zarządu Works Service S.A.
• Dyrektor controllingu Grupy Fagor (Hiszpania).
• Dyrektor finansowy Fagor Mastercook.
• Dyrektor finansowy i Członek zarządu Zetkama FAP.
• Dyrektor finansowy Skanska Oddział Hydrotest oraz Członek zarządu Skanska Hydrotest.
• Dyrektor finansowy telefonii Dialog S.A.
• CEO CEE OTTO Polska (polski oddział lidera europejskiego rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy).
• Liczne funkcje zarządcze oraz nadzorcze w wielu firmach – min. Industry Personnel Services Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o. Work Service Slovakia s.r.o., Medi Staff Sp. z o.o., Otto Workforce Hungary Kft.
Obecnie Wiceprezes Zarządu OT Logistics S.A., nadzoruje Pion Rozwoju.
 

Daniel Górecki – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Wspólnik Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych PGNG Górecki Nienartowicz Grodziński z siedzibą we Wrocławiu.
W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych oraz wszelkich zagadnień związanych z prawem umów. Od wielu lat prowadzi obsługę prawną Grupy Kapitałowej OT Logistics SA. Jako prawnik pracował także między innymi dla: spółek koncernu BOSCH, Banku Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, H. Cegielski SA, CEFARM-WROCŁAW SA, a także wielu spółek z kapitałem zagranicznym (głównie brytyjskim i niemieckim).
Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych, członkiem zarządów, bądź też likwidatorem spółek.

Karol Bowżyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek handel zagraniczny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pracy w porcie gdańskim na stanowiskach kierowniczych w firmach związanych z obrotem portowo-morskim (Kierownik Wydziału Przeładunkowo-Składowego, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy). Był również członkiem Rad Nadzorczych PPSU „WOC” oraz GTK SA. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych w firmie Port Gdański Eksploatacja SA. Pan Karol Bowżyk w swoim dotychczasowym życiu zawodowym zarządzał sferą eksploatacyjną, jak również był odpowiedzialny za politykę handlową, co przyczyniło się do zdobycia wiedzy o zasadach funkcjonowania terminali portowych.
Obecnie Dyrektor Dywizji Portowej Grupy Kapitałowej OT Logistics.
 

Wojciech Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa.
Od 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami grupy Strabag w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w centrali Strabag w Austrii w 1996 r. W latach 2001-2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ sp. z o.o., spółki usług finansowych z grupy kapitałowej Strabag. Funkcję członka zarządu Strabag sp. z o.o. pełni od 2007 r. W pierwszym okresie odpowiadał za segment budownictwa infrastruktury w Polsce. Kierował także integracją spółek NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu Strabag, m.in. Hermann Kirchner Polska. W latach 2011-2013 był odpowiedzialny za rozwój budownictwa infrastruktury koncernu Strabag w Rosji i państwach ościennych. 
Jest przewodniczącym Platformy Budowlanej oraz członkiem Rady Pracodawców RP.