Praca

Aktualnie nie prowadzimy procesu rekrutacji. 

Jeśli jednak wyrażają Państwo chęć jej przesłania prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Dokumenty nieopatrzone wspomnianą klauzulą nie będą rozpatrywane i ulegną trwałemu zniszczeniu. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Nadesłane dokumenty aplikacyjne są przechowywane w siedzibie firmy do roku czasu.