Praca

Aktualnie nie prowadzimy procesu rekrutacji. 

Jeśli jednak wyrażają Państwo chęć jej przesłania prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Dokumenty nieopatrzone wspomnianą klauzulą nie będą rozpatrywane i ulegną trwałemu zniszczeniu. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Nadesłane dokumenty aplikacyjne są przechowywane w siedzibie firmy do roku czasu.

Czytaj: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY