OT Port Gdynia Sp. z o.o.

 

W czerwcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy z Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Port Gdynia Sp. z o.o.

OT Port Gdynia świadczy usługi przeładunkowo-składowe w strategicznie położonej lokalizacji w porcie Gdynia. Terminal świadczy usługi portowe 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu, spełnia wymagania wynikające z Kodeksu ISPS i jest bezpośrednio połączony z krajową komunikacją drogowo-kolejową.

OT Port Gdynia obsługuje regularne zawinięcia do Gdyni armatorów Finnlines (Finlandia), Transfennica (Finlandia), Grieg Star (USA), Euroafrica (Afryka Zachodnia), jak również serwisy czarterowe na Morzu Bałtyckim i serwisy czarterowe do Ameryki Centralnej, Północnej i Południowej. 

OT Port Gdynia posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze:

  • ładunków drobnicowych w systemie ro-ro, sto-ro i lo-lo, tj. papier, celuloza, stal, big-bagi, wyroby drewnopochodne, sztuki ciężkie, ładunki ponadgabarytowe, elementy dostaw inwestycyjnych, naczepy, samochody, inne pojazdy i maszyny;
  • kontenerów w systemie ro-ro i lo-lo, w tym tank-kontenerów i kontenerów chłodzonych. 

Poza główną obsługą przeładunkowo-składową OT Port Gdynia wykonuje również usługi formowania i rozformowania kontenerów, formowania i rozformowania palet, mocowania ładunku, sortowania, segregacji i inne.

W 2014 roku OT Port Gdynia przeładował ca. 1,2 mln ton ładunków drobnicowych. 

OT Port Gdynia świadczy również usługi przeładunkowo-składowe dla ładunków masowych suchych, tj. śruta, zboże, pasze, koks, węgiel, biomasa i innych masowych suchych, współpracując z liderami na rynku międzynarodowym w branży produktów rolnych.

W 2014 roku OT Port Gdynia przeładował ca. 1,56 mln ton ładunków masowych suchych.