Obsługa ładunków masowych suchych

OT Port Gdynia świadczy usługi przeładunkowo-składowe dla ładunków masowych suchych, takich jak:

 • śruta, zboże, pasze, 
 • koks, węgiel, 
 • biomasa, 
 • i innych masowych suchych, 

współpracując z liderami na rynku międzynarodowym. 

W 2016 roku OT Port Gdynia przeładował ca. 1,56 mln t ładunków masowych suchych. 

Do obsługi ładunków masowych suchych OT Port Gdynia dysponuje supra/infrastrukturą:

 • place składowe, magazyny,
 • wagi dla pojazdów drogowych,
 • żurawie samojezdne Liebherr (o udźwigu 84 t, 104 t), żurawie nabrzeżowe szynowych o udźwigu do 8 t /16 t,
 • żurawie samojezdne Liebherr, 
 • ładowarki kołowe, spychacze gąsienicowe, ciągniki siodłowe, naczepy do obsługi ładunków na terminalu.

Przeładunki ładunków suchych masowych wykonywane są obecnie na dwóch nabrzeżach:

 • nabrzeże Polskie o max. zanurzeniu 10,50 m,
 • nabrzeże Rotterdamskie o max. zanurzeniu 7,80 m, 
 • nabrzeże Rumuńskie o max. zanurzeniu 13,00 m. 

Terminal dysponuje również parkingiem zewnętrzny na potrzeby wyczekiwania na wjazd do terminalu OT Gdynia Port przewoźników samochodów ciężarowych (121 wyznaczonych miejsc parkingowych).