Lokalizacja

OT Port Gdynia położony jest we wschodniej części Portu Gdynia w obszarze basenu IV oraz basenu V z bezpośrednim dostępem do nabrzeży portowych o dopuszczalnym zanurzeniu statków max. do 10,90 m.

Od 2016 roku OT Gdynia Port będzie miał możliwość obsługi statków o zanurzeniu max. 13,00 m przy nabrzeżu Rumuńskim.

Korzystne położenie geograficzne terminalu OT Port Gdynia i bardzo dobre połączenie z siecią dróg krajowych i infrastrukturą kolejową sprawia, że OT Port Gdynia stanowi bardzo atrakcyjne ogniwo logistyczne.

Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi.

Wejście do portu o szerokości 150 m i głębokość kanału portowego 14,10 m umożliwia wygodne podejście do nabrzeży przeładunkowych statkom pełnomorskim. 

Zakończenie realizacji inwestycji przebudowy obrotnicy nr 2 do 480 m i pogłębienie głównego kanału portowego do 16,00 m na początku 2017 roku polepszy warunki manewrowania do nabrzeża Polskiego i Rumuńskiego.

Port Gdynia jest portem niezamarzającym, w którym nie występują pływy morskie. Zmiany poziomu wody związane są z silnymi wiatrami z kierunków zachodnich lub wiatrami wiejącymi od lądu. 

Szerokość geograficzna - 54° 31' N

Długość geograficzna - 18° 31' E