Historia

OT Port Gdynia rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 1995 roku pod nazwą BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o., kiedy to w wyniku procesów prywatyzacyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. powstała spółka prawa handlowego, która przejęła działalność portową basenu IV i V (Rejon I i II). 

Historycznie, na terenach należących do terminalu (basen IV i V) przeładowywane były różnorodne ładunki drobnicowe. 

W sierpniu 2001 roku, po trzech latach planowania i budowy, w dawnym drobnicowym basenie V, w ramach działalności Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o., został utworzony nowy specjalistyczny i dedykowany terminal ro-ro. W porozumieniu z klientami obsługującymi ładunki ro-ro w Porcie Gdynia, na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku, cały ruch tychże ładunków został przeniesiony z gdyńskiego terminalu kontenerowego na Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.

W późniejszych latach, obok dalszych inwestycji w potencjał technologiczny ro-ro, wykonanych zostało szereg inwestycji przystosowujących terminal do przeładunku i składowania ładunków masowych suchych. 

W  grudniu 2010 roku Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. rozpoczął przeładunki ładunków masowych suchych, takich jak pasze, zboża, węgiel, koks i biomasa.

1 lipca 2014 roku spółka OT Logistics S.A. nabyła 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., tym samym włączając Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. do grona spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

W czerwcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy z Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Port Gdynia Sp. z o.o.