Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest OT Port Gdynia Sp. z o.o. ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia, NIP:586-10-42-037 KRS:0000020992, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub korespondencyjnie:

OT Logistics S.A, ul.Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 22§ 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.

4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników OT Port Gdynia Sp. z o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.

6) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8) Przysługuje  Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy dla OT Port Gdynia

OT Port Gdynia Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy, za aktywne wspieranie działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Certyfikat przyznawany jest firmom, które prężnie działają na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności biznesu, a także stosują się do najwyższych standardów dbałości o środowisko naturalne, poprzez rozsądne zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.


Spółka OT Port Gdynia otrzymała GMP+B3

W dniu 9 października 2017 r. został przyznany dla OT Port Gdynia Sp. z o.o. Certyfikat Międzynarodowej rejestracji GMP+ na proces magazynowania i przeładunku materiałów paszowych. Bureau Veritas Certification Denmark A/S oświadcza, że firma OT Port Gdynia Sp. z o.o. spełnia obowiązujące wymogi i warunki określone w standardzie: GMP+B3 Trade, Collection and Storage&Transhipment. Certyfikat jest przyznany w obszarze Magazynu 22N na Nabrzeżu Rumuńskim z ważnością do 8 października 2020 roku


Przeładunek drobiu w OT Port Gdynia

Przy Nabrzeżu Rumuńskim w OT Port Gdynia miała miejsce od dawna niespotykana operacja przeładunkowa. W dniach 28 sierpnia - 1 września br. odbył się załadunek 3 000 ton mrożonego drobiu na paletach, w postaci ćwiartek z kury, kuprów indyka, kury całej oraz mostków, żeberek i masek wieprzowych. Ładunek przywożony był do portu samochodami z Chłodni PSTL Sp. z o.o. w Gdańsku i Chłodni Poland Service Cold Storę Sp. z o.o. z Gdyni, a także z Holandii. Nad załadunkiem sprawował kontrolę Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni. Mrożony drób został załadowany na chłodnicowiec Green Egersund w relacji bezpośredniej i popłynął do Republiki Demokratycznej Konga. Jednostka przypłynęła do Gdyni z Sankt Petersburga. Zbudowany w 1990 r. statek ma 109 m długości, 18 m szerokości oraz 5,5 m zanurzenia. Pływa pod bahamską banderą.


Nowy magazyn agro w OT Port Gdynia

OT Port Gdynia, należący do Grupy Kapitałowej OT Logistics, uruchomił w gdyńskim porcie magazyn dedykowany ładunkom agro, który zwiększa potencjał przeładunkowy produktów rolnych w porcie. Zrealizowana inwestycja ma wartość 5 mln zł.

Nowy magazyn, o lekkiej konstrukcji, jest dedykowany do obsługi statków klasy „Panamax” przy Nabrzeżu Rumuńskim na terenie terminalu OT Port Gdynia. Pozwoli na składowanie do 18 tysięcy ton ładunku. Całkowita powierzchnia magazynu to 4,4 tys. metrów kwadratowych, a kubatura brutto to ponad 51 tysięcy metrów sześciennych.

Inwestycja w nowy magazyn ma istotne znaczenie dla gdyńskiego portu i wpisuje się w realizację strategii rozwoju OT Logistics. Jako Grupa dążymy do dalszego zwiększenia naszego udziału w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich i do zdobycia pozycji lidera obsługi produktów rolnych na południowym Bałtyku – informuje Jerzy Majewski, prezes OT Port Gdynia. Inwestycja w magazyn pozwoli nam lepiej obsługiwać klientów i docelowo doprowadzi do zwiększenia raty przeładunkowej w zakresie towarów agro w OT Port Gdynia, który pierwotnie zajmował się obsługą ładunków drobnicowych. Kolejną inwestycją w porcie będzie włączenie do użytku kolejnego, czwartego już ciężkiego dźwigu do obsługi ładunków masowych, co nastąpi w maju.

OT Port Gdynia będzie wspierać obsługę ładunków agro w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics do czasu uruchomienia nowego terminalu agro w Gdańsku. Gdyński terminal przeładował w 2016 r. roku 1,4 mln ton ładunków agro notując w tej kategorii ładunków wzrost o 59,2%. Łączna wartość przeładunków w OT Port Gdynia w ubiegłym roku wyniosła 3,3 mln ton, przy wzroście 32,8% r/r. W gdańskim porcie OT Logistics planuje stworzenie największego terminalu na Bałtyku, dedykowanego ładunkom agro, nie licząc portów rosyjskich.

W przyszłości chcielibyśmy, by Gdynia stanowiła wsparcie dla hubu przeładunków rolnych, który OT Logistics planuje stworzyć w Gdańsku. Obecnie gdańska inwestycja jest na etapie pozwoleń środowiskowych. Wierzymy, że niebawem będziemy mogli przejść do etapu przygotowania do budowy – powiedział Zbigniew Nowik, prezes Grupy Kapitałowej OT Logistics.


Wynajem pomieszczenia na sklep branży spożywczej

OT  Port  Gdynia  Sp.  z  o.o.  wynajmie  pomieszczenia  na  prowadzenie  sklepu  branży  spożywczej  w wyremontowanym budynku, zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Indyjskiej 13, gdzie siedzibę obok   OT Port Gdynia, będą miały firmy takie jak: Urząd Celny, Polcargo, Expolco.

Czytaj więcej...

Załadunek trzech generatorów i turbiny na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych OT Port Gdynia

W dniu 13 lipca 2015 roku na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych odbył się załadunek: dwóch generatorów każdy o wadze 360 ton, jednego generatora o wadze 255 ton oraz 80 tonowej turbiny, na statek m/v ACCUM. 

Firmą spedycyjną, która organizowała transport sztuk ciężkich od producenta do odbiorcy, w tym przygotowała ładunek do załadunku na terenie OT Port Gdynia, była firma Port Consultants.

Do załadunku elementów o tak dużym tonażu został sprowadzony z Niemiec dźwig pływający Enak o udźwigu do 600 ton.

Czytaj więcej...

Załadunek 540 tonowego reaktora na Nabrzeżu Polskim

Producentem reaktora o długości prawie 45 metrów, średnicy 4,5 metra oraz wadze 540 ton jest firma Sices Polska Sp. z o.o. Montaż zbiornika wykonywany był przy ulicy Rotterdamskiej na terenie Portu Gdynia od początku sierpnia br. W niedzielę 23 listopada miał miejsce transport sztuki ciężkiej na Nabrzeże Polskie pod załadunek, który organizowała wyspecjalizowana firma spedycyjna Port Consultants. W tym celu użyła specjalistycznych naczep SPMT sprowadzonych z Belgi. Reaktor został złożony na stanowiskach dla sztuk ciężkich i przesunięty metodą hydrauliczną pod zasięg dzwigów statkowych.

Czytaj więcej...

OT LOGISTICS S.A. właœcicielem BTDG

Uprzejmie informujemy naszych Szanownych Kontrahentów, iż z dniem 1 lipca 2014 roku spółka OT LOGISTICS S.A. z Szczecina nabyła 100% udziałów w naszej Spółce, stając się jej właścicielem. Tym samym BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. dołączył do grona spółek grupy kapitałowej OT LOGISTICS S.A. Więcej o grupie kapitałowej na stronie www.otlogistics.com.pl


Zakończenie procesu prywatyzacji BTDG

W dniu 26 czerwca 2014 roku zakończył się proces prywatyzacji Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się uroczystość podpisania umowy zbycia 100% udziałów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w spółce na rzecz OT Logistics S.A.

Więcej informacji na stronach internetowych OT Logistics S.A.:

http://www.otlogistics.com.pl/pl/centrum-prasowe.html 


Nowy dźwig na BTDG

Przy wyładunku śruty ze statku m/v Epson Trader na BTDG po raz pierwszy pracują dwa dźwigi Liebherr: 100 tonowy dźwig "Irena" oraz nowy 84 tonowy dźwig "Krystyna". Ten ostatni został pozyskany przez BTDG w formie leasingu w październiku bieżącego roku. 

11 października odbyło się uroczyste nadanie imienia dźwigowi. Matką Chrzestną została Pani Krystyna Szambelańczyk przewodnicząca Rady Nadzorczej BTDG i jednoczeœnie Vice Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Czytaj więcej...

Nowy ładunek w BTDG Sp. z o.o.

Dnia 4 sierpnia 2012 roku do BTDG wpłynął statek norweskiego Armatora Grieg Star Shipping A/S z ładunkiem specjalistycznej celulozy (fluff pulp). Agentem statku była firma Burger Poland a spedytorem z ramienia polskiego odbiorcy firma NTA. 

Jest to pierwsza wizyta tego Armatora w Porcie Gdynia. Rozładunek został wykonany przez specjalistyczne pneumatyczne urządzenie statkowe pozwalające na jednoczesny przeładunek 16 ról celulozy co znakomicie poprawia wydajność obsługi. Operatorami urządzeń statkowych byli pracownicy BTDG, którzy wcześniej zostali przeszkoleni na siostrzanym statku tego Armatora w Porcie Brema. Armator Grieg Star Shipping dysponuje flotą 50 statków przystosowanych do wydajnego i bezawaryjnego przeładunku wyrobów papierniczych i innych ładunków typu breakbulk, w tym wyrobów stalowych i dostaw inwestycyjnych.

Czytaj więcej...